The only hospital for animals in Agia Paraskevi village on Lesbos, Island of Greece


 

Wildlife Hospital

    

In addition to being a very beautiful Island, Lesvos is also a very important centre for wildlife of all kinds. Unfortunately many birds and animals suffer injury, whether from deliberate actions or through accidents. The Wildlife Hospital has been set up to try and help these creatures. I would urge you to support their work through a donation.

 

 

 

 

 

Location

Odos Christofa I. Chatzigianni
AGIA PARASKEVI 81102
MYTILENE - LESVOS

Tel  +3022530 32006 (+ fax)
Tel  +3022530 32007

Who are we

Director: Mrs Ineke Peeters-Lenglet, Baparmed
Wildlife Rehabilitator: Mr Joris A. Peeters, MA, (traumatologist)

The "Lesbian Wildlife Hospital" is a NON-PROFIT organization and is depending on the support of its donators.

What is our aim

Although it is a WILDLIFE Hospital, FIRST AID is given to EVERY injured animal. If the animal is a domestic one, the owner(s) are sent to the vet afterwards. EVERY kind of INJURED, SICK or ORPHANED WILD animal is accepted, treated and, if possible, released on a safe place.
Visits are welcomed, but please call us before (so we are there when you come).

What is our history

The Wildlife Hospital started in 1993 as a private idea of the two keepers, joined the "Animal-lovers Society of Lesbos" in the end of 1995 as a "Centre for injured Birds and Special Kinds of Animals", and is an independent Society since the end of 1996 with its recent name and logo. The Wildlife Hospital is a member of the E.W.R.A. (European Wildlife Rehabilitation Association), is associated with the RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) and is supported by as well the GAWF (Greek Animal Welfare Fund) and the GAR (Greek Animal Rescue) in England and the Foundation "Dierenhulp Venezuela" (Animal help for Venezuela) in Holland.

With whom do we cooperate

The Wildlife Hospital is working together with the private- and State-Veterinarians:
Dr. Vet. Mario den Hartog, (NL)
Drs. Vet. Marielle Schuurmans, (NL)
"First-Aid-Clinic for Animals", Amsterdam (NL)
the Harbour-authorities (for Dolphins & Turtles) on Lesvos and Chios
and with:
Aegean Wildlife Hospital "ALKYON", Paros (GR)
University of Utrecht, Veterinarian Departement
and with several Ornithologists and Environment-specialists in Greece and abroad.

 

How can I donate

1. By cash in a well sealed envelope to:
Joris & Ineke Peeters-Lenglet
Odos Christofa I. Chatzigianni
AGIA PARASKEVI 81102
MYTILENE - LESVOS GREECE

2. Cheque payable to PEETERS-LENGLET Wildlife Hospital sent to above address.

3. By bank transfer to the following accounts:

NETHERLANDS           
ING-
Bank  Account                                                                                                                           IBAN:   IBAN -L50INGB0003611982                                                                                   
BIC: INGBNL2A 
Name : CJM Peeters-Lenglet
             and/or JA Peeters                                                             
Agia Paraskevi 81102                                                                                                            
Lesbos – Greece         
Mentioning :Wildlife  Hospital                                  
                                                                                        

Netherlands
Postbank Nederland
Account Nr: 3611982
Peeters-Lenglet
LOUTROPOLIS THERMIS
GR-81100 Mytilene/Lesvos
mentioning: Wildlife Hospital

Belgium
FORTIS-BANK
Kapellen
account-number 001209827244
"Wildlife Hospital"

United Kingdom
Please contact us for bank details

For more information, visit our web site at www.wildlifeoplesbos.net 

 

JAAROVERZICHT 2008

 

 

LESBIAN WILDLIFE HOSPITAL

 

Al weer een jaar voorbij en we kunnen ons voorstellen, dat het voor velen (zo niet allen) een bewogen jaar is geweest. Onrust en onzekerheid in de wereld, wat zeker ook zijn weerslag heeft op ons persoonlijk functioneren.

Het is nu helemaal van belang, dat we ons leven meer vorm geven in kleine, immateriële zaken en ons wat meer richten op wat echt belangrijk is.

Wij wensen U dan ook allemaal veel licht, kracht en wijsheid toe in dit nieuwe jaar !!

Ook wij hebben weer een jaar achter de rug met veel gebeurtenissen. Als U een beetje onze site gevolgd hebt, dan weet U daar al het nodige van.

Een onrustig en verdrietig begin met het overlijden van Joris’ dochter die eigenlijk onze opvolgster zou worden; dan weer een nieuw evenwicht vinden, wat niet echt gemakkelijk was. Daarna volgde een hele zware en drukke zomer met relatief weinig helpende handen. De handen, die er wel waren, werden extra gewaardeerd. Voor zover de betrokkenen dit niet voldoende hebben gemerkt, maken we het op deze manier een beetje goed door Eveliene, Chloe en Anouke even de hemel in te prijzen (niet letterlijk hoor !). Tjarda, die half maart vanuit Portugal naar Griekenland verhuisde en wel naar ons dorp, heeft daarna de rest van het jaar regelmatig onze gelederen versterkt en was dus een behoorlijk stabiele factor ! Het zou fijn zijn, als ze voorlopig nog wat in onze buurt zou blijven!

De vooruitzichten op hulp/stagiaires is gelukkig voor 2009 iets gunstiger en we hopen, dat het allemaal succesvolle periodes worden !

In onderstaand verslag kunt U het nodige aan cijfertjes lezen, maar we kunnen ons ook voorstellen, dat dát snel gaat duizelen.

Daarom maar gewoon even waar het op staat. Ook wij ontkomen niet (en met ons óns werk) aan de kredietcrisis. De aantallen toeristen waren duidelijk minder in 2008 en dat betekent ook de hoeveelheid inkomsten. De uitgaven waren behoorlijk, mede omdat we nogal wat roofvogels hebben zitten, die maar voor een heel klein deel vrijgelaten kunnen worden. Gedurende het jachtseizoen is van dat vrijlaten sowieso al geen sprake. En al die roofvogels betekenen ook een hele hoop goed vlees per week !!

We komen dus toch weer bij U aankloppen in de hoop, dat U ons (ook) dit jaar wil steunen. U kunt er van verzekerd zijn, dat het geld NIET belegd wordt, dus dat we geen verlies lijden door aandelen die niets meer waard zijn ! Ook gaan wij de IJslandse banken voorbij ! We houden het gewoon kleinschalig, zodat er niets aan de strijkstok blijft hangen en echt elke cent van U naar de dieren gaat !

Bij voorbaat danken wij U namens alle dieren, die aan onze zorgen zijn en worden toevertrouwd !!

 

Het jaar 2008 in cijfertjes

We mochten 491bezoekers ontvangen dit jaar en dat is dus een kleine 50 minder dan vorig jaar.   Sinds het begin der registratie in 1996 is het aantal opnames4047, waarvan 234 dit jaar. Hiervan behoorden er 51 niet tot de categorie “wilde dieren” en derhalve 183 wél. Van die 51 hadden we: Kanarie > 1, Pauw  > 3, Kippenkuiken > 1, Speenvarkentje > 1 en Angorakonijn > 1 stuks. Verder hadden we 18 honden en 26 katten. Hiervan waren 3 honden en 3 katten vergiftigd, 6 honden en 3 katten waren aangereden, 8 katten werd de vreugde van het vader- / moederschap voor de toekomst ontnomen. Twee honden kwamen binnen met graszaden in het oog.

We hadden 10 weggegooide kittens, er werd 1 kat naar België en drie werden er naar Nederland geëxporteerd.

We gingen 2009 in met een patiëntenbestand van (tenminste) 144 dieren; ofwel dieren die op vrijlating aan het wachten zijn maar die wegens het jachtseizoen nog niet vrijgelaten worden, ofwel dieren die niet meer vrijgelaten kúnnen (of wíllen !! Dat komt óók voor !!) worden, ofwel dieren die nog onder behandeling zijn. Hierbij zijn níet meegeteld de Duiven die we in het verleden vrijgelaten hebben i.v.m. de vogelgriep en iedereen doodsbang was voor vogels, en die nog steeds op en rondom het huis bivakkeren en geregeld door ons gevoerd worden.

Wát we zoal hadden zitten ??

 

 

Vogels:

Dagroofvogels: 3 Arendbuizerds, 6 Buizerds, 3 Slechtvalken, 1 Eleonora’s Valk, 3 Torenvalken, 1 Boomvalk, 3 Sperwers en 1 Havik. Nachtroofvogels: 2 Oehoes, 3 Witte Kerkuilen, 2 Kerkuilen, 6 Steenuiltjes, 1 Dwergooruiltje en 1 Ransuil. Verder tenminste 27 Duiven of Rotsduiven, 4 Kauwtjes, 4 Bonte Kraaien, 1 Roek, 1 Kokmeeuw, 14 Turkse Tortels, 2 Zomertortels, 1 Spreeuw, 1 Zanglijster, 1 Appelvink, 4 Huismussen (waarvan er eentje nog best eens een Spaanse Mus zou kunnen blijken te zijn, maar ook eentje die vrijgelaten was en na 3 dagen weer bij de Volière zat en oh zo graag weer naar binnen wilde !!), 1 Roze Pelikaan (maar die is “gedetacheerd” bij de vissers in Skála Kallonís) en 1 Goffins Kaketoe.

Reptielen

Landschildpadden: 15 Moorse Landschildpadden (in winterslaap; w.o. “Sophie”) en 2 baby’s van dezelfde soort; 3 Breedrandschildpadden  (in winterslaap) en 1 Griekse Landschildpad (in winterslaap).

Zoogdieren

13 katten (hiervan zijn er 3 herplaatsbaar) en 9 honden (waarvan er 4 herplaatsbaar zijn).

Waren we in 2007 niet zo gelukkig met de “eigen kweek” van Steenuiltjes uit invalide ouders, in 2008 hebben we er met succes 4 aan “Moeder Aarde” terug kunnen geven. Met de kweek van Kerkuilen hadden we niet zo’n geluk.

 

De prettige samenwerking met de K.T.E.L. (Busmaatschappij) heeft ten gevolge gehad dat we afgelopen jaar 2567 kmmínder hebben hoeven rijden voor het ophalen van gewonde dieren, dan dat zónder deze samenwerking het geval geweest zou zijn (in 2007 was dat 2396 km). Desondanks hebben we 3339 km gereden voor het ophalen of vrijlaten van patiënten (in 2007 was dat 2739 km).

 

Financieel overzicht 2008

Balans over 2007

In kas, op bank- & girorekening                                                                                  6435,98 +  £ 451,38                               

Inkomsten 2008

Van S.D.V.                                            € 3000.=

Van Greek Animal Rescue                  € 1306,85
Van toeristen (excursies),                

van leden, voor behandelingen

& verkopen                                         € 7261,31

Bank- & Girorekeningen                    € 3259,86 + £  6,65

 

Totaal                                               € 14829,02 + £  6,65                               +      € 14829,02 +    £ 6,65

                                                                                                                                  

Transporteren                                                                                                              € 21265.=  + £ 455,10

UITGAVEN IN 2008

Besteed is:                  in 2007                            in 2008

 

Voer                            € 6426,84                       € 8549,81

Onderhoud                  € 1320,96                       € 2120,36
Transportkosten         € 1314,85                       € 1519,10
Medicijnen enz.              623,20+£ 511,58         572,77

Bouw                           € 2265,21                          234,60

Overige kosten           € 2265,21                       € 4344,50

 

Totaal                         €17229,14 +£ 511,58    €17341,14                              _     €17341,14                          

                                                                                                                                     __________________

Balans over 2008                                                                                                  +     € 3923,86 + £ 455,10

 

Balans over 2007 was                                                                                              € 6435,98 + £ 451,38

 

Zoals u kunt zien, is onze “reserve” met bijna de helft geslonken, en dat heeft dus niets te maken met banken op IJsland maar wel degelijk met de huidige economische crisis, waardoor bezoekende toeristen beduidend minder achterlieten voor de dieren.

We zouden dus een ieder die zich nog steeds geroepen voelt om ons te steunen, willen vragen om hun jaarlijkse bijdrage van (minimaal) € 25.= over te willen maken op de navolgende rekening:

 

Postbank 3611982, IBAN: NL 02 PSTB 0003 6119 82,  BIC: PSTBNL21  

t.n.v. Peeters-Lenglet, Lesbos, Griekenland

o.v.v. WildlifeHospital

Wanneer U het leuk/gezellig/prettig/aardig vindt, mag U het natuurlijk óók persoonlijk komen brengen !!

 

Onze speciale dank gaat uit naar:

 

“Stichting Dierenhulp Venezuela” (SDV)
Nederland

 

die ons financieel & met materiaal steunde.

 

 

“Greek Animal Rescue” (GAR)

Engeland

 

die ons dit jaar weer met een bijdrage steunde

 

 

“Animal Medical Care Foundation” (AMCF)

die ons van de nodige praktische en nuttige materialen kon voorzien

________________________________________________________________________________________

 

Vrijwillig(st)ers voor kortere of langere tijd :

 

 Melanie Principaal, Douglas Johnston & Janice Brown, Tjarda de Vries, Eveliene van der Meulen, Chloe Hodder, Ellen en Maarten Veltmaat, Ger en Tiny Bruinsma

 

die allemaal veel (soms érg veel) tijd alhier besteed hebben

 

 

Stagiaire (M.B.O.)

 

Anouke Janssen

(behalve gewerkt aan haar opdrachten voor de opleiding, heeft ze óók het nodige voor ons gedaan)

 

 

Jelle Hofstra & Ben Steinfort

(hulp bij het determineren/seksen van reptielen en erg jonge vogels en/of subspecies )

________________________________________________________________________________________

 

Verder ontzettend veel dank aan:

 

Onze 2 beste Griekse donatrices, Amsterdam,

waarvan er eentje weer in Griekenland woont

(financieel; verder willen ze N.N. blijven)

 

Rob Valkenburg, Heerlen

die tot ver in het jaar nog onze website verzorgde en toen helaas het over moest dragen door persoonlijke omstandigheden, maar hij gaf het prima door aan

 

Marco van den Hout, Almere

die vol enthousiasme aan zijn taak is begonnen en dat ook geheel belangeloos voor ons doet!

(webmaster:  www.wildlifeoplesbos.net )

 

Will Tieleman, Plomári
(het repareren en vervolmaken van onze computers)

 

Jeff Paffett, Váfios

(webmaster www.wildlifeonlesvos.org)

 
Tony & Trish Middleton, Engeland
(zorg voor onze Engelse bankrekening, medicijnen en instrumenten)

 

 
Dirk Braam, Eftaloú

( hulp bij vliegtickets)

 

Ellen Kemp & Marco van den Hout, Almere

(pakketjes met o.a. dierbenodigdheden en hulp bij het krijgen van vrijwilligers & stagiaires)

 

Kees & Maxine van Veelen , Wassenaar

(materiaal en financiële ondersteuning)

 

Rutger & Henny Jesse, Eindhoven/Skamnioúdi (Lesbos)

(hulp op alle mogelijke praktische manieren)

 

Kobie Vriens en Emma Uffing

die de opbrengsten van de verkoop van de nodige spullen aan ons ten goede deden komen met daarbij nog persoonlijke giften

 

De hele familie Bambacht uit Zaltbommel

al vele jaren lang sparen de beide zonen Frank en Ruben, telkens groter en ouder wordend, een groot deel van hun zakgeld op om aan ons werk te kunnen geven. Ouders zijn al jaren lid en vader zorgt ook nog voor de nodige praktische spullen

 

Alle hostesses van Nederlandse Reisorganisaties

(aan aankomende toeristen vertellen over ons bestaan en hoe bij ons te komen)

 

Maria Tzivoglou, Mytilini

(die op uitdrukkelijk verzoek van haar moeder een legaat aan ons gaf na haar overlijden)

 

Alle mensen die zich ontfermd hebben over een weggegooide pup of hond, kitten of kat, en die al die dieren een nieuwe kans gaven.

 

En dan natuurlijk iedereen die we NIET met naam hebben genoemd, maar zonder wiens steun wij niet hebben kunnen doen wat we gedaan hebben

ALLEMAAL HARTSTIKKE BEDANKT

___________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons “huzarenstukje” van dit jaar: “Sophie” bij opname (L) op 30/9-‘08 en op 12/11-’08 (R)

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Verantwoording:

 

©  2009 Lesbian Wildlife Hospital ®,

Ágia Paraskeví 81102, Lesbos (Mytilíni), Griekenland

telefoon (0030) 2253032006 / 2253032007

e-mail: lwhjorin@otenet.gr

www.wildlifeoplesbos.net

www.wildlifeonlesvos.org

 Search properties

 
 
 
 
Click for Mytilini, Greece Forecast
For Rent
 
    
Studio M206
North Lesbos Molivos - Molivos
Read more
 
    
Studio M201
Molivos - Molivos
Read more
 
    
Hotel M700
Molivos - Molivos
Read more
 
    
Apartment M107-1
Molivos - Molivos
Read more
 
    
Apartment P100
Petra - Petra
Read more
 
    
Apartment M109
Molivos - Molivos
Read more
 
    
Apartment M102
Molivos - Molivos
Read more
 
    
Pension M50
Molivos - Molivos
Read more
 
    
Villa E300
Eftalou - Eftalou
Read more